Oordeelsvorming op 14 november

Gepubliceerd op: 08 november 2023 18:11

Op dinsdag 14 november is de oordeelsvormende vergadering. Tijdens deze vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. Daarna bepalen ze of de onderwerpen klaar zijn om een besluit over te nemen. Besluiten neemt de raad in de raadsvergadering van 28 november.

Inspreken

Wilt u inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergadering? Of wilt u aandacht van de raad vragen voor een heel ander onderwerp? Dit kan aan het begin van de vergadering.

Aanmelden om in te spreken of een schriftelijke reactie sturen doet u via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot dinsdag 14 november 12.00 uur. Noem hierbij uw naam en telefoonnummer.

Agenda van de oordeelsvormende vergadering

De oordeelsvormende vergadering vindt plaats in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is welkom. Maar online meeluisteren kan ook.

Lees hieronder over welke onderwerpen de gemeenteraad praat.

Aankoop het Lingehuis in Geldermalsen

De gemeente wil het Lingehuis aan de Koppelsedijk 12 in Geldermalsen kopen. Hier wonen nu al Oekraïners. En er worden taalklassen gegeven. Dat wil de gemeente op de lange termijn blijven doen. Misschien voor andere groepen mensen. Daarom wil de gemeente dit gebouw kopen.

Subsidieverordening peuteropvang

Alle peuters moeten naar een opvang kunnen voordat ze naar de basisschool gaan. De gemeente past haar subsidieverordening voor peuteropvang nu aan. Zodat daar meer subsidies voor mogelijk zijn. Zo krijgen alle peuters de kans om goed voorbereid naar de basisschool te gaan.

Ontwerpbestemmingsplan Geldersestraat 61a en 63 in Geldermalsen

De eigenaar van de Geldersestraat 61a en 63 wil een oude schuur en opstallen slopen. En er een huis bouwen. Op dit plan hebben mensen gereageerd met een zienswijze. Op basis daarvan zijn de plannen aangepast. De raad besluit over het aangepaste plan.

Gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit en Erfgoed

Op 1 januari start de Omgevingswet. Dan bestaan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de monumentencommissie van de gemeente niet meer. Daarvoor in de plaats moet een adviescommissie Omgevingskwaliteit en Erfgoed komen.

Extra onderwerpen

De gemeenteraad wil tijdens de oordeelsvormende vergadering nog over twee extra onderwerpen praten. Dit zijn:

  • Woningbouw in Rhenoy
  • Kruisingen provinciale wegen en fietsknelpunten

Bekijk de hele agenda