Oordeelsvorming op 13 oktober

Gepubliceerd op: 08 oktober 2020 09:20

Op 13 oktober staat een oordeelsvormende vergadering gepland. Deze vindt fysiek plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Als de situatie rondom corona dit niet meer toelaat, kan deze alsnog digitaal worden. De fysieke vergadering is zonder publiek. Geïnteresseerden kunnen de vergadering live vanuit huis volgen.

Bij de vergadering is het mogelijk om als inwoner in te spreken over een van de onderwerpen op de agenda. Meld u dan voor maandag 12 oktober 12.00 uur aan via griffie@westbetuwe.nl. Lees hier welke onderwerpen op de agenda staan.

Agenda oordeelsvorming

De vergadering start om 20.00 uur in de raadszaal. Live meeluisteren kan! 

Beleidsplan Sociaal Domein

Het college heeft een beleidsplan Sociaal domein 'Bouwen aan sociale kracht' gemaakt. Hierin staan uitgangspunten om tot een sterk en betaalbaar sociaal domein te komen. De thema's 'Een sterke samenleving' en 'De juiste zorg op de juiste plek' staan centraal. Op 6 oktober kreeg de raad hier meer informatie over in de beeldvorming. Tijdens de oordeelsvorming gaan ze hierover met elkaar de discussie aan. 

Tweede Bestuursrapportage 2020

Op 7 november 2019 stelde de raad de begroting 2020 van de gemeente West Betuwe vast. In de financiële verordening is afgesproken dat het college de raad twee keer per jaar informeert over de financiële voortgang van de begroting van het lopende jaar. Op 7 juli stelde de raad de eerste bestuursrapportage 2020 vast. Nu biedt het college een tweede bestuursrapportage aan. Hiermee geeft het college een actueel financieel beeld voor dit jaar en komende jaren. Daarnaast geeft het college inzicht in de voortgang van de (inhoudelijke) speerpunten voor 2020.