Oordeelsvorming op 11 juni

Gepubliceerd op: 05 juni 2024 14:06

Op dinsdag 11 juni zijn twee oordeelsvormende vergaderingen. Deze starten allebei om 20.00 uur in het gemeentehuis. Oordeelsvorming 1 is in de raadszaal en oordeelsvorming 2 is in de zaal Lingewaal. Publiek is welkomen, maar online meekijken kan ook!

Tijdens deze vergaderingen gaan de 10 fracties met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. Daarna bepalen ze of de onderwerpen klaar zijn om een besluit over te nemen.

Onderwerpen op de agenda van oordeelsvormende vergadering 1:

  • Advies verlenen omgevingsvergunning tijdelijke huisvesting van basisschool Jan Harmenshof in Geldermalsen
  • Bestemmingsplan Leijenburgplein 1 in Heukelum
  • Subsidieverordening klimaat, water en riolering
  • Beleids- en beheerprogramma begraafplaatsen
  • Nota evenementen
  • Normenkader rechtmatigheid West Betuwe 2023

Onderwerpen op de agenda van oordeelsvormende vergadering 2:

  • Gewijzigde teksten gemeenschappelijke regelingen
  • Bestuurlijke planning terughalen V(TH)-taken

Inspreken

Inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergaderingen? Of wilt u een nieuw onderwerp onder de aandacht van de raad brengen? Dit kan aan het begin van de vergaderingen. Of u kunt uw reactie schriftelijk opsturen.

Aanmelden om in te spreken of een schriftelijke reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot dinsdag 11 juni 12.00 uur. Noem hierbij uw naam en telefoonnummer.