Oordeelsvorming dinsdag 13 september

Gepubliceerd op: 08 september 2022 11:09

Op dinsdag 13 september is de oordeelsvormende vergadering. Tijdens deze vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. Daarna bepalen ze of de onderwerpen klaar zijn om een besluit over te nemen. Besluiten neemt de raad in de raadsvergadering van 27 september.

De oordeelsvormende vergadering van 13 september vindt plaats in de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2, Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is van harte welkom, maar online meeluisteren kan ook.

Wilt u inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergadering? Doe dan mee in de vergadering of stuur uw reactie schriftelijk op. Aanmelden of een reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot maandag 12 september 12.00 uur. Vermeld hierbij uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.

Lees hieronder over welke onderwerpen de raad praat.

Lokale Adaptatie Strategie

In mei 2021 stelde de gemeenteraad de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) vast. Dit is een strategie om schade door extreem weer te voorkomen. Extreem weer kan namelijk gevolgen hebben voor onder andere de gezondheid, infrastructuur en leefbaarheid. Op basis van de RAS ontwikkelde de gemeente ook een Lokale Adaptatie Strategie. Deze strategie richt zich op de gemeente zelf. En geeft aan hoe de gemeente de plannen uit de RAS lokaal uit kan voeren.

Verordening geurhinder en veehouderij Vlietskant 15

Voor de locatie Vlietskant 15 in Gellicum is een aanvraag om de bestaande varkenshouderij te sluiten en de melkveehouderij uit te breiden. Bij deze aanvraag moet de gemeente ook kijken naar geurhinder voor de omgeving. De Wet geurhinder en veehouderij bepaalt hoeveel geurhinder is toegestaan.

De raad bespreekt nu een verordening voor de locatie Vlietskant 15. Met deze verordening kan de gemeenteraad voor die locatie van de wet afwijken. De verordening verkleint de maximale afstand van het bedrijf tot een geurgevoelig object. Binnen de bebouwde kom is dit van 100 naar 50 meter gegaan. Buiten de bebouwde kom van 50 naar 25 meter.

Nadeelcompensatie

Met de komst van de Omgevingswet, komt ook de Nadeelcompensatie. Dit is een verordening waarmee de gemeente verzoeken voor schadevergoeding beoordeelt. Inwoners kunnen schade lijden door rechtmatig optreden van de gemeente. Bijvoorbeeld door een verleende omgevingsvergunning, het inperken van rechten of neveneffecten door werkzaamheden. Hiervoor kunnen ze mogelijk een schadevergoeding krijgen. De verordening Nadeelcompensatie bepaalt hiervoor de regels.

Delegatiebesluit omgevingsplan

Waarschijnlijk gaat op 1 januari 2023 de Omgevingswet in. Bij de Omgevingswet hoort ook het Omgevingsplan, waarin regels staan voor de fysieke leefomgeving. Dit plan vervangt bijvoorbeeld bestemmingsplannen en een deel van de verordeningen over de fysieke leefomgeving. De gemeenteraad stelt normaal het omgevingsplan en de verordeningen vast. Maar het kan sneller zijn om een deel van deze taken bij het college neer te leggen. Zoals de mogelijkheid om het omgevingsplan te veranderen en voorbereidingsbesluiten te nemen.

Financiƫle dekking herinrichting openbare ruimte oud-Asperen

De gemeente ontwikkelt een plan om de openbare ruimte van oud-Asperen opnieuw in te richten. Hiervoor hield de gemeente verschillende sessies met inwoners van Asperen, om hun wensen op te halen. Om het uiteindelijke plan uit te voeren, is nog 100.000 euro extra nodig.

Bestuurlijke agenda

De bestuurlijke agenda is de planning van het college, die aangeeft welke stukken naar de raad gaan. Hiermee weet de raad welke onderwerpen op de agenda komen en wanneer ze die kunnen verwachten. De raad wil in de oordeelsvorming deze bestuurlijke agenda bespreken.