Maand van de raad: mei

Gepubliceerd op: 01 mei 2023 09:05

De gemeenteraad heeft elke maand verschillende vergaderingen. Het presidium besluit wat er precies op de agenda van die vergaderingen staat. Lees hier over welke onderwerpen de raad in mei praat. En wanneer u kunt meepraten en invloed kunt uitoefenen.

Hieronder vindt u het overzicht van alle vergaderingen in de maand mei. U bent bij alle vergaderingen van harte welkom!

Dinsdag 9 mei – Beeldvorming

Op dinsdag 9 mei zijn er twee beeldvormende vergaderingen van de gemeenteraad. In deze vergaderingen krijgt de gemeenteraad meer informatie over een aantal onderwerpen. Allebei de vergaderingen starten om 20.00 uur. Inwoners zijn welkom om mee te praten of mee te luisteren. Aanmelden is niet nodig. Lees hieronder waarover de raad praat.

Beeldvormende vergadering 1

Er speelt veel op het gebied van wonen en woningbouw. De gemeenteraad heeft behoefte aan meer informatie hierover. Op 4 april kreeg de gemeenteraad al meer informatie vanuit de woningcorporaties. Op 9 mei krijgt de raad meer informatie vanuit de gemeente gezien. Op deze avond gaan we in op verschillende onderwerpen. Zoals welke plannen er zijn voor woningbouw en over tiny houses.

Deze vergadering start om 20.00 uur in de Ida Gerhardt Academie (Ossengang 45 in Geldermalsen). U bent van harte welkom om mee te luisteren en praten!

Beeldvormende vergadering 2

In deze vergadering staan twee onderwerpen op de agenda. Om 20.00 uur krijgt de gemeenteraad een korte toelichting van de GGD over informatiegestuurd werken en algoritmes. De GGD werkt hier mee en wil dit graag delen met de gemeenteraad.

Om 20.30 uur praat de raad verder over het Integraal huisvestingsplan onderwijs. De raad krijgt een update over de uitvoering hiervan. Aan de hand van twee voorbeelden: de scholen in Beesd en Buurmalsen.

Deze vergadering start om 20.00 uur in Het Klokhuis Beesd (Jeugdlaan 2 in Beesd). U bent van harte welkom om mee te luisteren en praten!

Dinsdag 16 mei – Beeldvorming en oordeelsvorming

Voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering is op 16 mei eerst een beeldvormende vergadering. Het beeldvormende deel van de avond start om 20.00 uur. Om 20.30 uur start de oordeelsvormende vergadering. De vergaderingen vinden plaats in De Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). Publiek is van harte welkom!

20.00 uur beeldvorming VTH-taken

De gemeenteraad start deze avond met een beeldvormende vergadering van een halfuur. De vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken) moeten opnieuw ingericht worden. In een presentatie krijgt de gemeenteraad te horen hoe de gemeente dit aanpakt.

20.30 uur oordeelsvorming

Tijdens een oordeelsvormende vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat. Ze hebben het over de volgende onderwerpen:

  • Bestemmingsplan Raadhuisplein 1-3, Asperen
  • Omgevingsvergunning planontwikkeling Univé
  • Wijzigen Algemene Verordening Kabels en Leidingen (AVKL)
  • Houtskoolschets Avri

Dinsdag 23 mei – De raad op bezoek in de Haaften en Beesd

Op dinsdag 23 mei gaat de raad op bezoek in de kernen. Deze maand gaan de raads- en burgerleden naar Haaften en Beesd. In korte speeddates gaan groepjes inwoners in gesprek met groepjes raadsleden. Na een kwartier wisselen we door. Om zo in totaal vijf onderwerpen uit de kern met elkaar te bespreken.

Het doel van deze avond is om op een laagdrempelige manier het gesprek tussen de gemeenteraad en inwoners mogelijk te maken. De raadsleden nemen alle informatie die ze ophalen in de gesprekken met inwoners mee. Die informatie kunnen ze gebruiken op het moment dat ze een besluit over het onderwerp nemen.

Alle inwoners van de kernen Beesd en Haaften zijn van harte welkom! De gemeenteraad komt graag met u in gesprek. Kom ook langs. Aanmelden is niet nodig.

  • 20.00 uur in Het Klokhuis Beesd (Jeugdlaan 2 in Beesd)
  • 20.00 uur in Burcht van Haeften (adres)

Meer informatie over de agenda en de onderwerpen die besproken worden volgt later op de website.

Dinsdag 30 mei – Besluitvorming

De raadsvergadering is de laatste vergadering van elke maand. Deze maand is de raadsvergadering op 30 mei.

In de raadsvergadering neemt de raad besluiten. De agenda van de besluitvormende vergadering is pas definitief na de oordeelsvormende vergadering. In de oordeelsvorming bepalen de fracties namelijk of een vergaderstuk al klaar is om een besluit over te nemen.

Op dinsdag 30 mei vindt de raadsvergadering plaats in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Wilt u weten wat de raad besluit? Neem dan plaats op de publieke tribune of luister de vergadering online mee.

Meepraten met de raad?

Wilt u iets meegeven aan de raad over een van de onderwerpen op de agenda? Of juist een nieuw onderwerp onder de aandacht brengen? Dan kunt u gebruikmaken van uw inspreekrecht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de griffie, via griffie@westbetuwe.nl, over de mogelijkheden.