Digitale beeldvorming op 6 oktober

Gepubliceerd op: 01 oktober 2020 16:00

De gemeenteraad van de gemeente West Betuwe praat op 6 oktober over de onderwerpen vastgoed, welstand en het sociaal domein. De raad wilde in eerste instantie in de kernen met inwoners in gesprek komen. Door de strengere coronamaatregelen vergadert de raad toch digitaal. Inwoners kunnen digitaal meepraten of -kijken.

Tijdens de avond krijgt de raad meer informatie over vastgoed, welstand en het sociaal domein. De raads- en burgerleden gaan hierover het gesprek aan met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Iedereen die mee wil praten, kan live meedoen in de vergadering.

De drie onderwerpen zijn verdeeld over twee digitale vergaderingen. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden live uitgezonden via de site van de raad. In een van de vergaderingen komt het sociaal domein uitgebreid aan bod. In de andere vergadering staat eerst het onderwerp vastgoed en vanaf 21.30 uur het onderwerp welstand op de agenda.

Beeldvormende vergadering 1

In beeldvormende vergadering 1 heeft de raad het eerst over het onderwerp Vastgoed. Vanaf 21.30 uur gaat de vergadering verder op het onderwerp Welstand.

Vastgoed | 20.00 – 21.30 uur

De gemeente West Betuwe bezit ongeveer 100 vastgoedobjecten en is daarnaast verantwoordelijk voor bepaalde vastgoedobjecten, zoals dorpshuizen. In de Nota Vastgoed staat hoe de gemeente met haar vastgoed om gaat. Nu zijn er nog drie verschillende nota's voor de oud-gemeenten. Die worden samengevoegd tot één Nota Vastgoed voor de gemeente West Betuwe. Tijdens de beeldvorming worden verschillende meningen verzameld. Die neemt de gemeente mee in het opstellen van de Nota Vastgoed.

Welstand | 21.30 – 22.30 uur

Welstand gaat over de uiterlijke kwaliteit van bouwwerken. Hiervoor is in de gemeente een beleid nodig. Op dit moment bestaat het beleid uit drie welstandsnota's van de oud-gemeenten. Op uiterlijk 1 januari moet dit beleid geharmoniseerd zijn tot één gemeenschappelijke nota. Tijdens de beeldvorming vormt de raad een beeld over de opties en keuzes die hierin te maken zijn.

Beeldvormende vergadering 2

Tijdens beeldvormende vergadering 2 praat de raad over het sociaal domein. 

Sociaal domein | 20.00 – 22.30 uur

Het college heeft een beleidsplan Sociaal domein 'Bouwen aan sociale kracht' gemaakt. Hierin staan uitgangspunten om tot een sterk en betaalbaar sociaal domein te komen. De thema's 'Een sterke samenleving' en 'De juiste zorg op de juiste plek' staan centraal. Tijdens de beeldvorming licht de gemeente het plan toe en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Praat of kijk mee

Inwoners kunnen zich tot 5 oktober 12.00 uur aanmelden om mee te doen in de vergaderingen. Dit kan via griffie@westbetuwe.nl, onder vermelding van naam, telefoonnummer en het betreffende onderwerp. Een schriftelijke bijdrage delen met de raad kan ook.

Iedereen die alleen mee wil kijken, kan dit doen via de website van de gemeenteraad. Hier worden beide vergaderingen live uitgezonden. De vergaderingen zijn ook op een later moment terug te kijken.