Beeldvorming 5 januari: Regionale Adaptatie Strategie

Gepubliceerd op: 30 december 2020 12:15

Op 5 januari staat een beeldvormende avond gepland voor de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe. Op de agenda staat de Regionale Adaptatie Strategie. Tijdens de digitale vergadering geeft de gemeenteraad input over dit onderwerp. De vergadering is live te volgen via de website van de raad. Inwoners kunnen ook digitaal meepraten.

Voor het rivierengebied is een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. De RAS beschrijft de ambities en opgaven van de regio op het gebied van klimaatverandering. Specifiek gaat dit over de effecten van wateroverlast, droogte, hitte en het risico op overstromingen. De strategie beschrijft ook de maatregelen die genomen moeten worden voor het rivierengebied om zich aan te passen aan deze effecten.

De RAS is een samenwerking tussen de gemeenten in het rivierengebied, het waterschap, provincie Gelderland en andere betrokken partijen. Om het vervolg van deze samenwerking goed te laten verlopen, wordt een samenwerkingsagenda gemaakt. Hiervoor zijn tien speerpunten opgesteld. Op 5 januari krijgt de gemeenteraad meer informatie over de RAS en deze speerpunten. Het college vraagt de raadsleden hierna om hierover input te geven. Dit neemt het college mee in de samenwerkingsagenda.

Praat of kijk mee

Meepraten over de RAS? U kunt zich tot 4 januari 12.00 uur aanmelden om mee te doen in de digitale beeldvormende vergaderingen. Dit kan via griffie@westbetuwe.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer. Een schriftelijke bijdrage delen met de raad kan ook.

De vergadering start om 20.00 uur. Iedereen die alleen mee wil kijken, kan de livestream volgen. De vergadering is ook op een later moment terug te kijken.